12.11.2023 r.

W niedzielne południe 12 listopada 2023 roku Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, uroczyście wprowadził do rodzinnego kościoła parafialnego w Starej Wsi relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego swojego Poprzednika na stolicy w Warszawie. Jednocześnie poświecił nowy obraz do bocznego ołtarzyka autorstwa cenionego bielskiego artysty Wacława Sobieraja. Obraz ukazuje na tle warszawskiej katedry św. Jana Pawła II i bł. Prymasa Tysiąclecia. Ponad katedrą widnieje herb ks. kard. Kazimierza Nycza. „W ten sposób chcieliśmy dać wyraz więzi Starej Wsi z Warszawą i osobą Księdza Kardynała” powiedział proboszcz ks. dr Szymon Tracz, witając bardzo licznie zgromadzonych Parafian i Gości. 

5.11.2023 r.

W niedzielę 5 listopada 2023 roku w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji ks. bpa Romana Pindla. Księdza Biskupa przywitaliśmy na Mszy św. o godz. 8.00. Przywitanie połączone było z krótkim sprawozdaniem Ks. Proboszcza Szymona Tracza ze stanu parafii oraz modlitwą. Następnie Ks. Biskup udał się na plebanię, aby dokonać wpisów do ksiąg parafialnych, po czym powrócił, aby udzielić błogosławieństwa, a po zakończeniu Mszy św. o godz. 9.30 modlił się wraz z zebranymi za zmarłych. Uroczystą sumę o godz. 11.00 Ksiądz Biskup sprawował w intencji wszystkich rodzin naszej Parafii i Parafian. W jej trakcie miało miejsce specjalne błogosławieństwo w gronie rodzin. Po Mszy św. pożegnaliśmy naszego Dostojnego Gościa.

8.10.2023 r.

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Boskiej Różańcowej w naszej Parafii poprowadził ks. prof. Marek Starowieyski, ceniony w Polsce i zagranicą badacz dziedzictwa Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Ksiądz Profesor pochodzi z rodziny Biberstein-Starowieyskich, do których niegdyś należała Stara Wieś, a którzy przez 500 lat byli kolatorami i dobrodziejami naszego zabytkowego kościoła i Parafii. Z tego rodu pochodzi stryj ks. prof. Marka Starowieyskiego – bł. Stanisław Starowieyski, męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau, prekursor Akcji Katolickiej w Polsce, którego postać przywołał nasz Dostojny Gość. 

Uroczystość odpustowa Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi. 17.09.2023.

Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. prof. Krzysztof Gryz – kanonik kapituły akademickiej kolegiaty św. Anny w Krakowie, wykładowca teologii moralnej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Udział w niej wzięło bardzo wielu Parafian oraz Gości. Pełna kolorytu procesja eucharystyczna wokół kościoła była wyrazem naszego dziękczynienia Bożej Opatrzności za Jej opiekę nad nami i całą parafią oraz błaganiem o dalsze łaski w codziennym życiu. Uroczystości dopełnił mini festyn odpustowy zorganizowany z myślą o najmłodszych parafianach.

16.09.2023 r.

Tradycyjna Droga Krzyżowa pod Krzyż Milenijny, która rozpoczęła świętowanie odpustu parafialnego z okazji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Modlitwie przy 14 stacjach prowadzonej przez ks. prof. Krzysztofa Gryza z Krakowa towarzyszyła medytacja nad życiem niedawno beatyfikowanej rodziny Ulmów z Markowej – Wiktorii i Józefa oraz ich siódemki dzieci. Liczni przybyli parafianie w blasku świec i pochodni towarzyszyli niesionym przez przedstawicieli różnych stanów relikwiom Krzyża Świętego, czczonym na co dzień w naszej świątyni parafialnej.  

Starowiejskie dożynki 10.09.2023 r.

Reprezentanci rolników w strojach regionalnych, na czele z panią sołtys Edytą Nycz, wnieśli do kościoła dary ołtarza: wieniec dożynkowy, chleb i kosz owoców, które następnie zostały poświęcone. Po Mszy Świętej uczestnicy liturgii zostali poczęstowani poświęconym chlebem.

Sandomierz 29-31 sierpnia 2023 r.

Na zakończenie wakacji lektorzy i ministranci wraz z ks. proboszczem Szymonem Traczem i Opiekunami wyruszyli na krańce wschodniej Małopolski. Najpierw nawiedzili cudowny Krucyfiks w bazylice OO. Cystersów w Krakowie-Mogile, gdzie zwiedzili także muzeum przyklasztorne i sam klasztor. Następnie zatrzymali się przy kazimierzowskiej kolegiacie w Wiślicy, gdzie mogli w nowoczesnym Muzeum Archeologicznym zapoznać się z historią Piastów sandomierskich oraz podziwiać w podziemiach kolegiaty słynną Płytę Orantów z XII wieku. Nawiedzili także dom Jana Długosza. Po przybyciu do Sandomierze przeszli przez wąwóz lessowy św. Królowej Jadwigi, by następnego dnia zwiedzić miasto z jego zabytkami (w tym katedrę i Muzeum Diecezjalne w dawnym domu Jana Długosza) oraz odwiedzić zbrojownie, gdzie każdy mógł przez chwile poczuć się albo rycerzem, albo skazańcem. Na zakończenie odbyli rejs po Wiśle, by w kolejnym dniu dotrzeć do malowniczego Kazimierza Dolnego.

Kalwaria VIII 2023 r.

Kalwaryjskie dróżki. Jak co roku przez trzy dni (17-19 VIII) pielgrzymowaliśmy do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przemierzając we czwartek dróżki Pana Jezusa, a w piątek dróżki Matki Boskiej jeszcze raz mogliśmy wejść w tajemnicę jerozolimskich szlaków, po których kroczył Pan Jezus i Jego Matka. Z kolei w sobotę wspólną modlitwą na dróżkach ogarnialiśmy dusze naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza kalwaryjskich pielgrzymów. Naszej modlitwie towarzyszyła Orkiestra strażacka, kalwaryjscy przewodnicy i ksiądz proboszcz oraz bardzo licznie przybyli pątnicy ze Starej Wsi i goście.

Najbardziej zadbana kapliczka 2023 r.

Po Mszy św. i procesji kończącej oktawę Bożego Ciała ksiądz proboszcz Szymon Tracz, wraz z przedstawicielkami Rycerstwa Niepokalanej, wręczył dyplomy, wyróżnienia i nagrody w Pierwszym Konkursie Parafialnym na najbardziej zadbaną kapliczkę w Starej Wsi. Konkurs zorganizowała Parafia wraz z parafialnym oddziałem Rycerstwa Niepokalanej. 

Oktawa Bożego Ciała 2023 r.

W czwartek przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa zostały zgodnie z tradycją przodków w naszym kościele parafialnym poświęcone wianki, a na zakończenie uroczystej procesji eucharystycznej dziewczynki obsypały kwiatami ks. Proboszcza Szymona Tracza.

Boże Ciało 2023 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana w tradycji Bożym Ciałem, koncentruje nasze spojrzenie na monstrancji, w której adorujemy Najświętszy Sakrament – Eucharystycznego Jezusa. Kulminacją świętowania tego wyjątkowego dnia w naszej parafii była celebracja Mszy św. u stóp Krzyża Milenijnego, po której wyruszyliśmy do kościoła parafialnego, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Każdy z nich symbolizuje cztery strony świata oraz czterech Ewangelistów, stąd też czytaliśmy przy nich ewangeliczne perykopy odnoszące się do Eucharystii. Niesione w procesji chorągwie i feretrony, a także sztandary przypominały nam, iż jesteśmy Kościołem w drodze – ludem wiary zmierzającym do niebieskiej Ojczyzny w Niebie. 

Wizyta ks. kard. Stanisława Dziwisza 7 września 2022 r.

Naszą parafię odwiedzili niespotykani Goście – ks. kard. Stanisław Dziwisz – osobisty sekretarz św. Jana Pawła II i emerytowany arcybiskup metropolita krakowski oraz ks. bp Jan Zając, emerytowany biskup pomocniczy krakowski.

Dostojni Goście złożyli wizytę naszemu nowemu ks. proboszczowi Szymonowi, a następnie wzięli udział w zbiórce naszych lektorów i ministrantów.   

Inauguracja

J.E ks. bp Roman Pindel – Biskup Bielsko-Żywiecki, mianował z dniem 27 sierpnia 2022 r. dotychczasowego wykładowcę historii sztuki w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie ks. dra Szymona Tracza nowym administratorem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi. Kapłan zastąpił na urzędzie proboszcza ks. kanonika Grzegorza Thena, który przeszedł na emeryturę. Ks. Grzegorz prowadził naszą Parafię przez 30 lat, za co jesteśmy mu niezmiernie wdzięczni.

Parafianie uroczyście przywitali nowego duszpasterza podczas sprawowanej przez niego uroczystej sumy w niedzielę 28 sierpnia 2022 roku.

Facebook