parafia Rzymsko-Katolicka POD WEZWANIEM

Podwyższenia Krzyża Świętego

w starej wsi

Kościół w Starej Wsi

Stara Wieś

Położona na skraju Małopolski w pobliżu granicy ze Śląskiem. Teren wioski jest pagórkowaty, poprzecinany dolinami rzek i strumieniami pomiędzy którymi rozciągają się połacie pól. Wśród nich można spotkać urocze wąwozy i jary, liczne zagajniki i łąki. Wioskę przecina centralnie rzeka Skowronka mająca swe źródła w dzielnicy zwanej Skowronkiem. Od zarania swych dziejów Stara Wieś należała do księstwa oświęcimskiego i dzieliła jego losy. Tak więc najpierw tereny te przypadały władcom Polski, następnie książętom śląskim, a w 1457 r. znów wróciły we władanie królów Polski, aż do czasów rozbiorów. Na terenie wioski występuje kilka wspaniałych punktów widokowych, z których można podziwiać całą okolicę oraz pobliski Beskid Mały i Śląski. Najpiękniejszym punktem widokowym jest położona na wysokości 306 m n.p.m. tzw. „Biała Glina”, gdzie w 2000 roku został wybudowany przez mieszkańców wysoki na 33 m piękny, metalowy Krzyż Jubileuszowy.

Facebook