12.11.2023 r.

W niedzielne południe 12 listopada 2023 roku Jego Eminencja ks. kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, uroczyście wprowadził do rodzinnego kościoła parafialnego w Starej Wsi relikwie bł. kard. Stefana Wyszyńskiego swojego Poprzednika na stolicy w Warszawie. Jednocześnie poświecił nowy obraz do bocznego ołtarzyka autorstwa cenionego bielskiego artysty Wacława Sobieraja. Obraz ukazuje na tle warszawskiej katedry św. Jana Pawła II i bł. Prymasa Tysiąclecia. Ponad katedrą widnieje herb ks. kard. Kazimierza Nycza. „W ten sposób chcieliśmy dać wyraz więzi Starej Wsi z Warszawą i osobą Księdza Kardynała” powiedział proboszcz ks. dr Szymon Tracz, witając bardzo licznie zgromadzonych Parafian i Gości. 

5.11.2023 r.

W niedzielę 5 listopada 2023 roku w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanoniczna Jego Ekscelencji ks. bpa Romana Pindla. Księdza Biskupa przywitaliśmy na Mszy św. o godz. 8.00. Przywitanie połączone było z krótkim sprawozdaniem Ks. Proboszcza Szymona Tracza ze stanu parafii oraz modlitwą. Następnie Ks. Biskup udał się na plebanię, aby dokonać wpisów do ksiąg parafialnych, po czym powrócił, aby udzielić błogosławieństwa, a po zakończeniu Mszy św. o godz. 9.30 modlił się wraz z zebranymi za zmarłych. Uroczystą sumę o godz. 11.00 Ksiądz Biskup sprawował w intencji wszystkich rodzin naszej Parafii i Parafian. W jej trakcie miało miejsce specjalne błogosławieństwo w gronie rodzin. Po Mszy św. pożegnaliśmy naszego Dostojnego Gościa.

8.10.2023 r.

Uroczystości odpustowe ku czci Matki Boskiej Różańcowej w naszej Parafii poprowadził ks. prof. Marek Starowieyski, ceniony w Polsce i zagranicą badacz dziedzictwa Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich, związany z Uniwersytetem Warszawskim. Ksiądz Profesor pochodzi z rodziny Biberstein-Starowieyskich, do których niegdyś należała Stara Wieś, a którzy przez 500 lat byli kolatorami i dobrodziejami naszego zabytkowego kościoła i Parafii. Z tego rodu pochodzi stryj ks. prof. Marka Starowieyskiego – bł. Stanisław Starowieyski, męczennik obozu koncentracyjnego w Dachau, prekursor Akcji Katolickiej w Polsce, którego postać przywołał nasz Dostojny Gość. 

Uroczystość odpustowa Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej Wsi. 17.09.2023.

Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. prof. Krzysztof Gryz – kanonik kapituły akademickiej kolegiaty św. Anny w Krakowie, wykładowca teologii moralnej w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Udział w niej wzięło bardzo wielu Parafian oraz Gości. Pełna kolorytu procesja eucharystyczna wokół kościoła była wyrazem naszego dziękczynienia Bożej Opatrzności za Jej opiekę nad nami i całą parafią oraz błaganiem o dalsze łaski w codziennym życiu. Uroczystości dopełnił mini festyn odpustowy zorganizowany z myślą o najmłodszych parafianach.

16.09.2023 r.

Tradycyjna Droga Krzyżowa pod Krzyż Milenijny, która rozpoczęła świętowanie odpustu parafialnego z okazji uroczystości Podwyższenia Krzyża Świętego. Modlitwie przy 14 stacjach prowadzonej przez ks. prof. Krzysztofa Gryza z Krakowa towarzyszyła medytacja nad życiem niedawno beatyfikowanej rodziny Ulmów z Markowej – Wiktorii i Józefa oraz ich siódemki dzieci. Liczni przybyli parafianie w blasku świec i pochodni towarzyszyli niesionym przez przedstawicieli różnych stanów relikwiom Krzyża Świętego, czczonym na co dzień w naszej świątyni parafialnej.  

Starowiejskie dożynki 10.09.2023 r.

Reprezentanci rolników w strojach regionalnych, na czele z panią sołtys Edytą Nycz, wnieśli do kościoła dary ołtarza: wieniec dożynkowy, chleb i kosz owoców, które następnie zostały poświęcone. Po Mszy Świętej uczestnicy liturgii zostali poczęstowani poświęconym chlebem.

Sandomierz 29-31 sierpnia 2023 r.

Na zakończenie wakacji lektorzy i ministranci wraz z ks. proboszczem Szymonem Traczem i Opiekunami wyruszyli na krańce wschodniej Małopolski. Najpierw nawiedzili cudowny Krucyfiks w bazylice OO. Cystersów w Krakowie-Mogile, gdzie zwiedzili także muzeum przyklasztorne i sam klasztor. Następnie zatrzymali się przy kazimierzowskiej kolegiacie w Wiślicy, gdzie mogli w nowoczesnym Muzeum Archeologicznym zapoznać się z historią Piastów sandomierskich oraz podziwiać w podziemiach kolegiaty słynną Płytę Orantów z XII wieku. Nawiedzili także dom Jana Długosza. Po przybyciu do Sandomierze przeszli przez wąwóz lessowy św. Królowej Jadwigi, by następnego dnia zwiedzić miasto z jego zabytkami (w tym katedrę i Muzeum Diecezjalne w dawnym domu Jana Długosza) oraz odwiedzić zbrojownie, gdzie każdy mógł przez chwile poczuć się albo rycerzem, albo skazańcem. Na zakończenie odbyli rejs po Wiśle, by w kolejnym dniu dotrzeć do malowniczego Kazimierza Dolnego.

Kalwaria VIII 2023 r.

Kalwaryjskie dróżki. Jak co roku przez trzy dni (17-19 VIII) pielgrzymowaliśmy do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przemierzając we czwartek dróżki Pana Jezusa, a w piątek dróżki Matki Boskiej jeszcze raz mogliśmy wejść w tajemnicę jerozolimskich szlaków, po których kroczył Pan Jezus i Jego Matka. Z kolei w sobotę wspólną modlitwą na dróżkach ogarnialiśmy dusze naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza kalwaryjskich pielgrzymów. Naszej modlitwie towarzyszyła Orkiestra strażacka, kalwaryjscy przewodnicy i ksiądz proboszcz oraz bardzo licznie przybyli pątnicy ze Starej Wsi i goście.

Najbardziej zadbana kapliczka 2023 r.

Po Mszy św. i procesji kończącej oktawę Bożego Ciała ksiądz proboszcz Szymon Tracz, wraz z przedstawicielkami Rycerstwa Niepokalanej, wręczył dyplomy, wyróżnienia i nagrody w Pierwszym Konkursie Parafialnym na najbardziej zadbaną kapliczkę w Starej Wsi. Konkurs zorganizowała Parafia wraz z parafialnym oddziałem Rycerstwa Niepokalanej. 

Oktawa Bożego Ciała 2023 r.

W czwartek przed Uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa zostały zgodnie z tradycją przodków w naszym kościele parafialnym poświęcone wianki, a na zakończenie uroczystej procesji eucharystycznej dziewczynki obsypały kwiatami ks. Proboszcza Szymona Tracza.

Boże Ciało 2023 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwana w tradycji Bożym Ciałem, koncentruje nasze spojrzenie na monstrancji, w której adorujemy Najświętszy Sakrament – Eucharystycznego Jezusa. Kulminacją świętowania tego wyjątkowego dnia w naszej parafii była celebracja Mszy św. u stóp Krzyża Milenijnego, po której wyruszyliśmy do kościoła parafialnego, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. Każdy z nich symbolizuje cztery strony świata oraz czterech Ewangelistów, stąd też czytaliśmy przy nich ewangeliczne perykopy odnoszące się do Eucharystii. Niesione w procesji chorągwie i feretrony, a także sztandary przypominały nam, iż jesteśmy Kościołem w drodze – ludem wiary zmierzającym do niebieskiej Ojczyzny w Niebie. 

Facebook