Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej wsi

1522 - 2022                                                         500 lat Kościoła w Starej Wsi

Cykl: Boże Miłosierdzie

Zagubiony
-1-
Czy głos grzesznika do Ciebie doleci,
gdy się w swej nędzy przed Tobą ukorzy
i zapatrzony w Twą miłosierną miłość, Boże,
stanie przed Tobą jak przed ojcem dziecię?

Panie, z Twej woli jestem tu pielgrzymem,
zdążam przez ziemię do krainy wiecznej,
i choć pod pieczą Twą były bezpieczne
me drogi, ja często błądziłem!

Ciągle schodziłem z Twoich ścieżek, Panie,
gdzieś za ułudą goniąc tego świata...
Potem wracałem... Nie znajdując brata,
duszę gubiłem! Co się ze mną stanie?!

Składam u stóp Twych cały trud tułaczy,
serce zbolałe przepełnione trwogą...
Krzyża w ramionach już unieść nie mogę!
Pomóż mi, Panie! Wskaż, jak żyć inaczej!