Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Starej wsi

1522 - 2022                                                         500 lat Kościoła w Starej Wsi

Z cyklu: Ty wskazałeś drogę do miłości

Listy polecone
/22.05.1995 r./

„Umiłowany Ojcze Święty”,
czy „Wasza Świątobliwość” raczej...
próbowałam listy pisać...
Lecz nie wiedziałam, jak zacząć.

Od lat układam
Całe frazy i zdania,
I słów stosownych szukam,
I notowałam pytania.

I już chwytałam za pióro,
kreśląc śpiesznie nagłówek
Ale najprostszej myśli
Na kartce umieścić nie śmiem.

Pragnę po raz kolejny
Zrównać zamiary i siły.
I jeśli nie zniknie odwaga,
W ognisko skupić myśli.

Cóż bym Ci, Ojcze Święty,
Tak pilnie powiedzieć chciała?
Kocham Cię najbardziej za to,
Że znów człowiekiem się stałam!

/31.03.2011.
Umiłowany Ojcze Święty!
Czy „Wasza Świątobliwość” raczej?
Kolejny list rozpoczęty:
tak samo, czy – inaczej?

Choć przez 33 lata
pisałam wiele razy,
szukałam na drogach świata,
gdzie stoją Twe drogowskazy,
to jednak nigdy z serca
nie spłynęła zachęta,
by list do Ciebie napisać
serdecznym atramentem...

Niemniej dziwne jest także,
że dziś, po tylu latach,
próbuję odpowiedzieć
na „List do młodych świata”.